Vitajte na stránke nášho klubu  !

Klub je občianske združenie, ktoré sa zaoberá hlavne športovou prípravou členov v disciplínach športovej streľby zo vzduchových a guľových zbraní podľa pravidiel ISSF a národných pravidiel SSZ, ktorého sme členom.

 

Z poverenia SSZ klub taktiež organizačne zabezpečuje preteky v športovej streľbe podľa schváleného streleckého kalendára:

  • jednotlivé kolá I. Slovenskej streleckej ligy guľových a tiež vzduchových zbraní
  • každoročne aj majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe z guľových a vzduchových zbraní.

Súťažné a tréningové obdobie je rozdelené na dve časti:

  • apríl - september guľová sezóna
  • október - marec vzduchovková sezóna

Tréningová príprava a súťaže počas guľovej sezóny sú organizované v areáli strelnice klubu v Šali Veči. Streleckú kapacitu strelnice tvorí 21 stavov pre streľbu disciplín na vzdialenosť 50 metrov s okopom na obsluhu terčového systému a 4 rýchlopalné stavy pre streľbu disciplín na vzdialenosť 25 metrov. Servisné priestory: parkovisko pre 30 automobilov, spoločenská miestnosť v spojitosti s bufetom pre 28 osôb, sociálne zariadenie, skladové priestory, servisná dielňa, kancelárske priestory. Strelnica slúži hlavne na tréningový proces klubovým strelcom a tiež na usporiadanie slovenských a krajských ligových súťaží, krajských majstrovstiev a na usporiadanie ďalších streleckých súťaží. Na základe dohody, tiež pre potreby iným streleckým klubom a organizáciám aj na spoločenské aktivity.

Tréning a súťaže zo vzduchových zbraní sú v športovej hale ZŠ Hollého v Šali Veči.

Toto všetko by nebolo bez dobrej spolupráce a podpory správy mesta. Mestskú športovú halu dostáva klub k dispozícii na usporiadanie vrcholných streleckých pretekov a riaditeľ ZŠ Jána Hollého poskytuje priestory pre činnosť Školského športového strediska a telocvičňu na usporiadanie krajských a národných súťaží. Má tu tiež sídlo Centrum talentovanej mládeže - západ. Riaditeľstvo školy nám poskytlo výborné podmienky pre prácu s mládežou, čo dokazuje získanie viacerých titulov a medailových umiestnení.

O histórii klubu a jeho športových úspechoch sa dozviete viac tu.

gunl