Vitajte na stránke nášho klubu  !

Klub je občianske združenie, ktoré sa zaoberá hlavne športovou prípravou členov v disciplínach športovej streľby zo vzduchových a guľových zbraní podľa pravidiel ISSF a národných pravidiel SSZ, ktorého sme členom.

Čítať ďalej: O nás

Ako sa stať členom klubu.

Členom klubu sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 (pätnásť) rokov, ktorá súhlasí so stanovami klubu. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Práva a povinnosti členov klubu sú zakotvené v Stanovách klubu.

Čítať ďalej: Členstvo v klube

História ŠSK Šaľa

História strelectva v Šali má korene zapustené už v medzivojnovom období, keď sa tu konali preteky a záverečné vyhodnotenie sa robilo v hostinci U Horvátha. Významným protagonistom športovej streľby v rámci Loveckého ochranárskeho spolku, bol v medzivojnovom období v Šali výborný trapový strelec Ajtich Horváth.

Čítať ďalej: Z histórie klubu

gunl