Ako sa stať členom klubu.

Členom klubu sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 (pätnásť) rokov, ktorá súhlasí so stanovami klubu. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Práva a povinnosti členov klubu sú zakotvené v Stanovách klubu.

Oficiálny nábor nových členov v z radov mládeže klub organizuje po zahájení vzduchovkovej sezóny približne v polovici októbra. Minimálny vek uchádzačov nie je striktne daný, dôležité sú však určité fyzické predpoklady potrebné pre úspešné absolvovanie tréningového procesu. Zvyčajný vek nových uchádzačov je 8-10 rokov. Pre starších resp. dospelých uchádzačov platí individuálny prístup. Najjednoduchší spôsob ako sa stať členom klubu, je navštíviť nás osobne na tréningu. Postup, z praktického hľadiska okrem registrácie, vyžaduje aj uhradenie členského poplatku.

Klub rozlišuje tzv. aktívne a pasívne členstvo:

Pasívny člen klubu má predovšetkým pravo využívať areál strelnice ŠSK v termínoch vyhradených vedením klubu, pričom vo vzťahu k klubu nemá špecifické povinnosti, okrem základných povinností určených stanovami. Toto členstvo využívajú najmä amatérski strelci, ktorí sú často príliš zaneprázdnení, aby sa mohli naplno venovať športovej streľbe.

Aktívny člen klubu sa okrem účasti na tréningoch a športových podujatiach organizovaných SSZ aktívne zapája do činnosti klubu. Jedná sa predovšetkým o spoluprácu pri zabezpečení súťaží organizovaných ŠSK a výpomoc pri údržbe areálu strelnice.

Výhodou aktívneho členstva sú ďalšie benefity:

  • nižšie členské poplatky
  • čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou na vybraných pretekoch klubom
  • mládežníckej kategórii aj úhrada cestovného, pri reprezentácii klubu pretekoch

Schválené členské poplatky na rok 2012 sú:

Členstvo:Poplatok:
aktívne 25 €
pasívne 50 €

Časť členských poplatkov je odvádzaná SSZ. Zvyšná časť vykrýva náklady spojené s prevádzku športového klubu.

Tešíme sa na Vašu návštevu. Naši tréneri a starší členovia klubu Vám radi zodpovedia všetky otázky.

 

Registračnú kartu člena klubu si môžete prevziať v sekcii Na stiahnutie.

 

gunl